SN74AHC1G08DBVR
型号

快三一天稳赚200元: SN74AHC1G08DBVR

品牌:
封装:SC-74A, SOT-753
描述:IC GATE AND 1CH 2-INP SOT-23-5
品牌官网: www.ti.com

卖盘信息

量价匹配
型号 品牌 数量
美元单价
人民币单价
(含税16%)
最小起订量
最小包装
交货地
交期
批次 购买量 操作
SN74AHC1G08DBVR TI 15000 $0.063 1000
1
香港
10(天)
1
-
总计
有效日期: 2018/08/01
产品分类: UART(通用异步接收器/发送器)
封装:
拍明客服QQ
SN74AHC1G08DBVR TI 3000 $0.063 3000
3000
香港
7(天)
3000
-
总计
有效日期: 2018/10/22
产品分类: UART(通用异步接收器/发送器)
封装:
拍明客服QQ
SN74AHC1G08DBVR TI 15000 $0.0735 25
1
香港
10(天)
1
-
总计
有效日期: 2018/08/01
产品分类: UART(通用异步接收器/发送器)
封装:
拍明客服QQ
SN74AHC1G08DBVR TI 15000 $0.0735 100
1
香港
10(天)
1
-
总计
有效日期: 2018/08/01
产品分类: UART(通用异步接收器/发送器)
封装:
拍明客服QQ
SN74AHC1G08DBVR TI 15000 $0.0735 500
1
香港
10(天)
1
-
总计
有效日期: 2018/08/01
产品分类: UART(通用异步接收器/发送器)
封装:
拍明客服QQ
SN74AHC1G08DBVR TI 15000 $0.084 1
1
香港
10(天)
1
-
总计
有效日期: 2018/08/01
产品分类: UART(通用异步接收器/发送器)
封装:
拍明客服QQ
SN74AHC1G08DBVR TI 12000 ¥0.2667 3000
3000
深圳
3(天)
17
3000
-
总计
有效日期: 2018/09/02
产品分类: UART(通用异步接收器/发送器)
封装:
拍明客服QQ
SN74AHC1G08DBVR TI 300000 ¥0.29736 3000
3000
深圳
3(天)
17+
3000
-
总计
有效日期: 2018/10/10
产品分类: UART(通用异步接收器/发送器)
封装:
拍明客服QQ
SN74AHC1G08DBVR TI 120 ¥0.315 120
120
深圳
2(天)
120
-
总计
有效日期: 2018/08/19
产品分类: UART(通用异步接收器/发送器)
封装:
拍明客服QQ
SN74AHC1G08DBVR TI 3790 ¥0.3801 100
1
深圳
2(天)
1
-
总计
有效日期: 2018/09/19
产品分类: UART(通用异步接收器/发送器)
封装:
拍明客服QQ
每页显示
参数
数值
包装
Cut Tape (CT) Alternate Packaging
电压电源
2 V ~ 5.5 V
工作温度
-55°C ~ 125°C
封装外壳
SC-74A, SOT-753
系列
74AHC
逻辑类型
AND Gate
低逻辑电平
0.5 V ~ 1.65 V
高逻辑电平
1.5 V ~ 3.85 V
电路数
1
电流 - 输出高,低
8mA, 8mA
安装类型
Surface Mount
电流 - 静态(最大值)
1μA
不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟
7.9ns @ 5V, 50pF
供应商器件封装
SOT-23-5
特性
-
输入数
2